Tuesday, 15 May 2012

Bees have arrived

on the 14th of April the bees have finally arrived. I went to Guildford and picked then up from a very helpfull and friendly bee keeper who i met on http://www.beekeepingforum.co.uk. It was a very well developed 5 frame nucleus full of (approx 5-6000) italian british bees.

Unfortunately the weather has turned since them. It is raining almost every day and the temperatures don't exceed 15 Celsius very often. so i checked them just twice (a month) instead once a week. Somehow i guess my little girls make me responsible for the weather. But I did put a feeder on top. The 1L jar has slots in the screw lid and i renew it once a week.

Last week when i did the last hive inspection all combs were drawn and it was time to acquire a bigger home for them. Hence i bought a british standard hive, mofified the normal into a deep brood box (as well as the hive) and painted all in and out. So i really cant do anything more than just wait for a better and warmer day and transfer the little bees to the new hive.

Perhaps I should say something about bee phobia: I was really scared when i put on the bee suit for the first time and was going to encounter my first bee population. And I did get stung in the wrist. ha. After all it was so very much exciting. I was so concentrated of not hurting any single bee and just enjoying the pleasure of watching them that I entirely forgot all fear. Some days i just watch them flying in and out.

A truly extraordinary experience! Thank you girls!

If you would like to host or get your own hive the please get in touch

1 comment:


 1. Ước chừng đã qua một canh giờ, mọi người Đấu Khí đã khôi phục bảy tám phần rồi!

  Bàn ngồi dưới đất áo bào trắng lão giả từ từ đứng dậy, quét mắt mọi người một vòng, cuối cùng tại Tiêu Viêm trên người dừng lại một lát, liền lại lần nữa chuyển khai : dời đi chỗ khác.dongtam
  game mu
  http://nhatroso.net/
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tư vấn luật qua điện thoại
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ

  "Tin tưởng mọi người Đấu Khí cũng đã khôi phục không sai biệt lắm a."

  "Ừ. Đấu Khí đã khôi phục bảy tám thành, không sẽ ảnh hưởng chiến đấu."

  "Đã như vậy, chúng ta đây liền lên đường đi! Phía trước ngọn núi này, chính là rõ ràng u núi, chỉ cần chúng ta xuyên qua tòa rặng núi này, chúng ta sẽ đến nơi muốn đến! Hiện lại xuất phàn trưởng, Mạc Vân đã mời vị tiền bối kia đến dong binh đoàn chúng ta rồi!”

  Nghe vậy, người trung niên ở trong tòa nhà thoáng “Đằng” một phát đứng lên hỏi lại:

  ReplyDelete